Related Articles

One Comment

  1. 1

    ၽၼ်းၼေႃႇႁၢၼ်

    ၶႃႈၶႂ်ႈတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်းသူင်ႇထိုင် ၸွင်ႇၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁပ်ႉလႄႈ ပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁုယဝ်ႉၶႃႈ။

Comments are closed.