Related Articles

One Comment

  1. 1

    San Lwin Oo

    တွၼ်ႈတႃႈ​တေပိုတ်ႇၽူၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸွမ်းယူႇၶႃႈ ၵူၺ်းဢၼ်ၶႃႈၶမ်ၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပူၼ်ႉဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်း​ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈလႆႈယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်း​တေဢမ်ႇမီး လွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ပၢႆးပႅင်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ၶႃႈႁႃႉ မၢင်​ၵေႃႉ​ၵေႃႈ ​တေမဝ်မၢင်မႃး ​တေသွၼ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း​ၵေႃႈ ၶိူၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်လႆႈယူႇ ၼႆ​သေ ​တေဢမ်ႇမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈ​ဢေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိူဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းထၢမ်ႇၶႃႈမႃး ၶႃၶႆႈတွပ် ႁႂ်ႈမၼ်းမီးတီးတီးလၢတ်ႈ ယဝ်ႉ​ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈတူၺ်းႁၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးယူႇၵူၺ်း မီးလွင်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၸိုင်ႉႁိူဝ်လၢႆလၢႆ ဝၢင်းၽဵၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ ၸိုင်ႉႁိူဝ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူႈ​ၵေႃႉႁူႉယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃးႁဝ်းယွၼ်းပၼ်​ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽွင်ႉၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ​သေၵမ်းၶႃႈ။

Comments are closed.